Kostdiktatur i skolan

Länge har vi vädjat, nu börjar det bli dags att agera!
Ensamma kan vi negligeras, tillsammans är vi starka.

Du, vars "magkänsla" säger att margarin är helt fel,
du har mer rätt än du anar (det är fel på alla punkter).

Endast lättmjölk och lättmargarin
till våra skolbarn och äldre?

Nej, tack!

Nu kräver vi kostdemokrati!

 


Du är besökare nr
Hit Counter
 

 
Jag tror som doktor Annika Dahlqvist (Sökord: Föräldrar) att vi föräldrar måste kräva att våra barn serveras fullvärdig mjölk och naturligt smör (eller Bregott).

Skolpersonalen, som är rädda om sina jobb, klarar inte av det själva (inte heller skolpersonalen tror på lättmjölk och lättmargarin). Bara SLV och margarinindustrin verkar vara överens om att konstgjort industrifett är nyttigt.

Nu laddar vi kanonen på www.kostdemokrati.se och startskottet gick 17 maj 2011. Nu behövs din medverkan för att återerövra kostdemokratin!

Andra kommuner kan få tips och handledning!

KOSTDEMOKRATI


Folder >> Så tillverkas margarin och smör
Skriv ut en A4-sida på bägge sidor, vik till en A5 folder.
Tips: Sätt den på kylskåpsdörren som en "reminder".

Engelsk / Svensk version >> Så tillverkas margarin och smör
Kortversion på en A4 sida >>
Så tillverkas margarin och smör

Jag beslöt att testa om det var sant att bara vi människor är dumma nog att äta margarin och satte i somras ut ett block Milda och ett block Smör utomhus under drygt två månader. Allt smör var uppätet och margarinet stod kvar. Hur kan mögel, insekter, gnagare och fåglar veta att margarin inte är mat? Doktor Annika Dahlqvist kallar margarin för "kemins gulfärgade skokräm" och det kanske är tur att de spätt ut industrifettet "lättmargarin" med 60 % vatten, då får vi i oss färre omestrade konstgjorda fettsyror, färre tillsatser och färre kemikalierestprodukter.

Öppet brev till landets skolor, förskolor och daghem från Corpus Livlinan (www.livlinan.eu). Folder >> Rädda våra barns hjärnor
 

Njut av nyttig mat - Jonas Colting, triathlonstjärna.

"Det är de färglösa halvfabrikaten, de hälsofarliga margarinerna, de sockerskadade kolhydratfällorna, de fettbefriade lättprodukterna och de raffinerade livsmedlen som är smaklösa, fadda och intetsägande och dessutom dåliga för oss på sikt".

"... emedan alla margariner är förkastliga för oss så är naturprodukterna grädde och smör en hälsosam fettkälla som vi med gott samvete kan njuta av."

Margarin-den största hälsofällan!

"Faktum är att jag har svårt att komma på något som är mer ohälsosamt eller raffinerat än just margarin."


Sveriges Konsumenter i Samverkan har startat en namninsamling mot att enbart servera våra barn lättmjölk och lättmargarin. Det tackar vi för.

Sprid gärna denna information så att de som föredrar naturlig mat, istället för hårt processad mat, får möjlighet att göra sin röst hörd.
 

Pressinformation 2009-02-02;
Ansvariga för skolmaten offrar barnens hälsa!

Läs vad Sveriges enda (?) självständiga, obundna och fristående konsumentorganisation har att säga om margarin. De vet vad de talar om och kritiken är inte nådig.

Det är ytterst märkligt att många konsumenter är beredda att betala mer för ett industrifett, än för naturligt och näringsrikt smör. Och att servera våra barn detta industriellt konstgjorda fett, som tar plats i cellmembran och i hjärnan, är ännu märkligare.

Tidigare härdades margarinfetterna varvid det bildades industriellt transfett (ej att förväxla med naturligt) och vi vet nu att endast några gram om dagen av industriellt transfett är tillräckligt för att dramatiskt öka risken för hjärtinfarkt. Vad omestrade fetter gör i våra celler vet vi inte säkert, det saknas forskning på det.

Våra barn (och gamla) är således försökspersoner i ett gigantiskt högriskexperiment! Vi borde fråga oss varför, när det finns ett säkert, naturligt, välsmakande och billigare alternativ!

Som att köpa en falsk Rolex klocka, betala mer än vad originalet kostar och tro att man gjort en bra affär.

Att sedan Livsmedelsverket (finansierat via skattemedel) rekommenderar att vi serverar våra barn, från ett års ålder, vattenstint industriellt lättmargarin istället för naturligt smör eller Bregott är inget mindre än en SKANDAL.

Tydligen har moder natur fel eftersom bröstmjölk innehåller 56 E% nyttigt animaliskt fett. Tur att vi nu rättar till ett fel som vi utvecklat under drygt två miljoner år. För inte kan väl en handfull experter och  nutritionsprofessorer med kopplingar till Livsmedelsindustrin ha fel? Märkligt är också att övervikt, fetma, allergier, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar fullkomligt exploderat sedan vi började äta "rätt". Kanske måste vi göra mer av det vi vet inte fungerar?

Det finns hopp! Socialstyrelsen ser ut att ha fått en generaldirektör av rätt kaliber (bedöm själv) och det vore önskvärt att även Livsmedelsverket börjar agera efter vetenskap, beprövad erfarenhet och med lite sunt förnuft. Nuvarande kostråd är sjukdomsfrämjande och det har vi inte råd med.
 

Folkvättepriset tilldelas ”kostexpertisen”!
 

Föreningen SARA har valt att tilldela föreningens fulpris, Årets Folkvätte 2008, till ett kollektiv, nämligen till landets ”kostexpertis”. De får priset för att de på ett systematiskt och ovetenskapligt sätt har försvårat tillskapandet av moderna och hälsosammare kostråd.

I 2000-Talets Vetenskap har vi de senaste åren publicerat en rad artiklar som påvisat påtagliga brister inom kostvetenskapen. Trots att evidensen för att en kost rik på sockerkedjor (kolhydrater) och snål på fetter är mycket svag, har ”kostexpertisen” hårdnackat framhärdat i sitt budskap. Bland det kollektiv av ”kostexperter” som fortfarande försöker skrämma svenska folket från naturliga fetter kan nämnas följande personer: Nils-Georg Asp, Bengt Vessby, Claude Marcus, Stephan Rössner, Elisabeth Rothenberg, Gunnar Johansson, Göran Hallmans, Mai-Lis Hellenius, Mette Axelsen mfl. Även en GI-guru som Fredrik Paulún har bidragit till desinformationen om fett.

En försvårande omständighet är att en del av dessa ”experter” har haft kopplingar till livsmedelsindustriella intressen. Detta faktum medförde att Socialstyrelsen tvingades sparka två ledamöter i den grupp som hade till uppgift att ta fram nya kostråd för diabetiker på grund av jäv. Om vi ska dra fram ett enda exempel på hur ”kostexperternas” vilseledande resonemang kan se ut får det bli denna: Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas. Claude Marcus och fyra medförfattare, samt 14 ”forskare och experter” som uppger sig stödja artikeln. Läkartidningen nr 24-25, 2008.

Föreningen SARA:s priskommitté

För dem som är intresserade av kost och läkemedel rekommenderar jag en prenumeration på 2000-Talets Vetenskap. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. Fem nummer per år med hög WOW-faktor. >> http://www.2000taletsvetenskap.nu/

 

Varför bry sig om Livsmedelsverkets kostråd,
 utan grund i vare sig vetenskap eller sunt förnuft?

 

När det gäller studier som visar hälsoeffekter med LCHF (Low Carb - High Fat) har SLV (Svenska LivsmedelsVerket) strukit alla studier som ger viktreducering (ganska fantastiskt) och de hittade bara åtta stycken. Bara på min sida finns ett hundratal, fast de ger ju förutom en förbättrad hälsa också viktreduktion (om man är överviktiga) och skall således ej räknas enligt SLV.

Smart agerande från Livsmedelsverket?
Livsmedelsverket om mättat fett: 72-8.
Sumobrottare har bättre fettkoll (än SLV)
Grundlöst att mättat fett ska undvikas
Kostdoktorn vs Bohman i TV4                   
 

"Min sammanfattning är enkel.
Livsmedelsverkets specialister är en
samling hopplöst okunniga amatörer
som inte begriper vad de läser!"

Uffe Ravnskov
 

Professor Frostegård sågar kostråden i ny bok

Rädda våra barns hjärnor!

Läs vad barndoktor Björn Hammarskjöld  skriver om Livsmedelsverkets kostråd till barn (2009-01-25).

Läs vad Läkartidningen skriver om SLV:s kostråd. Citat:
»It is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it.«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Konsumenter i samverkan har nu tagit initiativet till att arbeta fram nya kostråd som är verklighetsförankrade. Det finns ingen anledning att vänta fem år på att Livsmedelsverket kommer med nya kostrekommendationer som i värsta fall är lika dåliga som dagens.

Parallellt arbetar Doktor Dahlqvist och Kostdoktorn med flera på kostråd som ger både njutning, hälsa och viktkontroll (LCHF eller "njutmetoden" som den också kallas).

Livsmedelsverket håller på att bli marginaliserade när det gäller kostråd och tur är det.
 

 

Det handlar om religion,
för kostråden har ingen riktig vetenskap
som underbygger teserna.

Fatlies - FETA LÖGNER
 

 

Hjärt-Lungfonden har beslutat att avsluta samarbetet med Becel på grund av oklarheter i hur hälsosamt margarin är.
>> http://www.kostdoktorn.se/hjart-lungfonden-dumpar-becel

 

 

Ett väl underbyggt skolarbete om margarin (2008-12-02)

Utdrag:
I mars 2002 sa livsmedelsverket på sin hemsida ”små barn behöver mer fett än vuxna och att ett vanligt bordsmargarin passar bättre. Först i 3-4-årsåldern kan barnen gå över till lättmargarin.” Att med dagens kunskap om sambanden mellan margarin och allergier, diabetes och andra sjukdomar rekommendera margarin till barn och vuxna också för den delen ifrågasätter livsmedelsverkets integritet när det gäller rekommendationer om fett och kost.
 :
Varför tillverkas och säljs detta farliga påfund i så stora mängder som det gör, hur får vi stopp på detta otyg?
 :
Att köpa ett paket margarin skulle aldrig falla mig in nu när jag vet vad margarin egentligen är för någonting.
 :
Kampen mot att få bort margarinet ifrån skolmatsalarna, ålderdomshemmen och mejerihyllorna i butikerna är en kamp som jag inte skäms för att medverka i, tillsammans med många andra entusiaster.

 

Jag har själv de senaste åren bevistat ett flertal föreläsningar inom ämnet, läst någon hyllmeter med litteratur, plöjt genom och kritiskt granskat hundratals artiklar, studier och rapporter utan att finna ett enda stöd för SLV:s rekommendation att servera våra barn lättmjölk och lättmargarin (istället för standardmjölk och smör eller Bregott). Tvärtom har jag funnit ett brett och unisont stöd för att inte servera våra barn dessa lättprodukter. Våra barn behöver naturligt fett för att fungera och utvecklas på ett sunt sätt.

Min slutsats är att Livsmedelsverkets kostråd i själva verket utgör ett högriskexperiment för de som väljer att följa dem. SLV:s kostråd kan beskrivas som en onaturlig extremkost vi bara ätit under fyra decennier och under denna tid har vi blivit både feta och sjuka. Grunden för kostråden är obefintlig och det finns därför ingen anledning att ta dem på allvar.

Min gissning är att de nationella kostråden inom en snar framtid kommer att utarbetas på ett mer professionellt sätt, utan bindningar mot industrin. Fram tills dess får vi själva, var och en, ta ställning. Och våra barn vill inte välja mellan Lättmargarin och Hunger, de vill ha Smör eller Bregott på smörgåsen. Och de vill kunna dricka fullvärdig mjölk.

Fettbluffen är århundradets största bluff, med långtgående konsekvenser för enskilda människor och för samhällsekonomin.
 

 

 

Lågkolhydratkost / LCHF för nybörjare
Nygammal kunskap om hur vi relativt enkelt kan kurera både
ohälsa och övervikt genom den kost vi är byggda för.
LCHF kallas också för "njutmetoden".

Vad kostar det att "tanka" lättprodukter?
Naturlig och fullvärdig mat är betydligt billigare, vilket
förvånar många. Se hur mycket din skola kan spara!

Kalle Anka om margarin

För dig som har bråttom

Energifattiga lättprodukter främjar både fetma och sjukdomar.

 1. Två informationsfoldrar.
  - Margarin och smörtillverkning (en bild säger mer än 1000 ord)
  - "Rädda våra barns hjärnor". Nationellt upprop.

 2. Förslag. Servera både och - och låt barnen välja. Då blir alla nöjda.

 3. Avslutning. Två läror, men bara en verklighet.
   

LCHF (Low Carb - High Fat, eller "lite kolhydrater och mycket fet") fungerar för de flesta som vill äta gott och som vill äta sig mätta, och på samma gång nå sina vikt- och hälsomål. Doktor Annika Dahlqvist menar att LCHF vilar på tre ben som fungerar för de allra flesta;

 1. Dra ner på kolhydrater (socker och sockerarter - snabba kolhydrater, inte minst flingor som cornflakes). Unga och friska kan äta en kontrollerad mängd kolhydrater utan problem, undvik dock läskedrycker och godis, även de med konstgjort sötningsmedel.

 2. Mer av naturligt animaliskt fett som ägg, vispgrädde, helmjölk och riktigt smör.

 3. Mindre med tillsatser. Undvik halvfabrikat och processad mat som t.ex. margarin (som Annika Dahlqvist kallar "kemins gula skokräm").

Undvik lättprodukter (som ofta är nyckelhålsmärkta). Där har industrin ofta ersatt det dyra naturliga animaliska fettet med billiga processade kolhydrater, vatten och diverse tillsatser. Inget som du vill äta. Du blir hungrig fortare, du går upp i vikt och på sikt försämras din hälsa. Enda vinnaren är på kort sikt industrin som kan sälja "junk food" dyrt, legitimerade av SLV som påstår att det är nyttigt.

Lättmargarin består t.ex. av onaturliga högprocessade omestrade fetter , 60 % vatten, emulgeringsmedel för att vattnet skall blanda sig med industrifettet och konserveringsmedel för att den vattenstinna blandningen inte skall mögla. Vanligt margarin (80 % fett) möglar dock inte, det faktiskt ratas av de flesta djur. Jag lät ett block Smör och ett block Milda stå ute i det fria under drygt två månader sommaren 2008 och smöret var uppätet, emedan margarinet stor kvar. Hur kan mögel, insekter, gnagare och fåglar veta att margarin inte är mat ("non-food")?

Tidigare härdades margarinoljorna varvid det bildades transfetter och idag vet vi att endast några gram industriella transfetter (ej att förväxla med naturliga) dramatiskt ökar risken för hjärtinfarkt. De moderna margarinerna innehåller numera istället minst lika processade och onaturliga omestrade fetter vars hälsorisker är okända. Således;

Ett högriskexperiment att servera våra barn margarin!

Helt fantastiskt!

EU har ett stort smöröverskott som skall subventioneras och dumpas på världsmarknaden, på samma gång som margarinindustrin, med stöd av SLV, rekommenderar oss att från ett års ålder istället äta vattenutspädd "gulfärgad skokräm". Och därtill betala mer för det artificiella industrifettet än för naturligt smör.

Valet är dock ditt! Du väljer själv vem du skall lyssna på och vilket mat du och dina barn skall äta. Enligt min mening är nog SLV vårt dyraste ämbetsverk, konsekvenserna av deras kostråd kostar samhället hundratals miljarder varje år.

LCHF fungerar bra för nästan alla eftersom det är den kost vi blivit anpassade till under miljoner års tid. Livsmedelsverkets kostrekommendationer har vi däremot levt efter under tre decennier och sedan dess har övervikt, fetma, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar fullkomligt exploderat.

Vanligt folk och alltfler läkare och professorer har kommit till insikt att en handfull nutritionsexperter och nutritionsprofessorer med knytning till industrin ger ut råd, via Livsmedelsverket, som inte i första hand tillgodoser konsumenternas intressen.

LCHF kan vara intressant för dig om du uppfyller en eller flera av följande kriterier;

bullethar övervikt och som både snabbt och långsiktigt vill kurera både vikt och hälsa, utan att behöva gå hungrig. Det bästa är att det faktiskt fungerar!
bullethar besvär med magen, inflammationer eller ofta känner dig trött.
bullethar diabetes typ 2 och som vill minska på medicinen (och biverkningarna).
bulletvill ha ökad kunskap i ditt jobb eller bara för att kunna hjälpa andra.
bulletär frisk och vill förbli så eller bara är nyfiken på de senaste rönen.
bulletsom vill bidra till att lösa en av vår tids viktigaste hälsofråga, som indirekt påverkar vårt välstånd.

HCLF (High Carb - Low Fat) som Livsmedelsverket rekommenderar passar ingen människa, däremot genererar det vinster för livsmedelsprocessindustrin som kan sälja billiga processade kolhydrater dyrt och sedan vinster för Läkemedelsindustrin som sedan skall försöka lindra de sjukdomar som HCLF-kosten ger.

Notan för HCLF står enskilda människor och samhället för i form av mänskligt lidande, försämrad konkurrens förmåga, sjukfrånvaro, sjukvårdskostnader, etc. Varför inte använda våra resurser till något bättre?
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ( klicka på >> )
 

bullet>> LCHF (Low Carb - High Fat) och LFHC (Low Fat - High Carb).
      - Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?
bullet>> Bakgrunden till denna sida.
bullet>> Skövde.
bullet>> Bollnäs.
bullet>> Partille - Öppna brev (med referenser till bra böcker).
bullet>> "Yes, äntligen! Lighttrenden är död. Länge leve fett!"
bullet>> Fett och kolesterol är hälsosamt!
bullet>> Larm: Maten kan göra barnen sjuka.
bullet>> FÖRSLAG. Servera både och - och låt eleverna välja.
bullet>> Livsmedelsverket och deras kostrekommendationer.
       - Se filmen "Big Fat Lies"
bullet>> INFORMATIONSFOLDRAR att dela ut..
      - Margarintillverkning (en bild säger mer än tusen ord).
      - "Rädda våra barns hjärnor". Nationellt upprop.
      - LCHF på tre minuter.
bullet>> Skövling av regnskogar för att tillverka margarin.
bullet>> Bra länkar.
      - Sveriges Konsumenter i Samverkan. Nationell samling mot lättprodukter i skolan.
      - Dr Annika Dahlqvist
      - Dr Andreas Eenfeldt (kostdoktorn)
bullet>> Varför margarin när smör finns?
bullet>> Att byta smöret mot margarin är helt tokigt, och det flera gånger om.
bullet>> Vi tankar energi i bamba. Smör är billigare än lättmargarin!
      - Myten om mättat fett och hjärt- kärlsjukdomar.
bullet>> En fet pudel.
bullet>> Livsmedelsverket - Kejsarens nya kläder.
bullet>> Ideologin och pengarna bakom kostråden (boktips)
bullet>> Amma så lite du själv vill.
bullet>> De satsar på maten till barnen (först gick de på kurs).
bullet>> Norge: Margarin - en hälsofara.
bullet>> Århundrades största bluff är korad - FETTBLUFFEN
     
- se även vem som fick Kalkonpriset.
bullet>> Avslutningsvis. Två religioner, två läror och en verklighet.
 

LCHF [ Low Carbohydrate - High Fat (lite kolhydrater, mycket fett) ]

Kunskap för dig som vill gå ner i vikt och sedan vill hålla vikten. Eller för dig som lider av kostrelaterade sjukdomar (magproblem, inflammationer, diabetes, trötthet, ... ). LCHF står för en naturlig, god och näringsrik kost som fungerar för de allra flesta och du behöver aldrig vara hungrig. Det är faktiskt helt fel att äta för lite, för då går förbränningen och kroppsfunktionerna (även immunförsvaret) ner på sparlåga.

Med LCHF jobbar du i harmoni med dina gener och hormoner, varför viktkorrigering sker automatiskt till den nivå du är ämnade att ligga på. Underviktiga går upp till rätt vikt, utan risk för övervikt (något för anorektiker som är rädda för övervikt?).

Tricket ligger i att hålla den hormonellt styrda förbränningen på en hög nivå, vilket sker när kroppen får tillräckligt med energi (utan socker) och på köpet förbättras även andra funktioner, som t.ex. immunförsvaret som gör att du inte lika lätt blir sjuk. Blodfetter och blodsocker förbättras också och diabetiker kan reducera sin medicinering eller helt sluta medicinera. Även normalviktiga kan göra betydande hälsovinster och öka sin prestationsförmåga.

Läs "Vägen från 137 kg"
>> www.kostdoktorn.se/?p=2223

Skaldeman om LCHF
>> www.kostdoktorn.se/?p=1193#comment-98974

Ät mer fett! Det gör dig frisk och smal.
>> www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3953559.ab

Margarin - nutidens största giftskandal?
>> www.doktordahlqvist.se

Skoluppsats: Margarin som miljöhot.
>> http://matsmurfen.blogspot.com/2008/12/skoluppsats-margarin-som-miljhot.html
Klicka på rubriken för att läsa uppsatsen som fick MVG.
Sprid kunskap om margarin! Kunskap är makt!

Mannen på bilden äter istället LFHC-kost (Low Fat - High Carb)
som rekommenderas av Livsmedelsverket. Motsatsen till LCHF.


Livsmedelsverket rekommenderar att vi skall
 servera barn LFHC-kost redan i förskolan.

De flesta som försöker reducera sin vikt i enlighet med Livsmedelsverkets kost-rekommendationer ("Low Fat - High Carb") misslyckas. Lågfett och lågkalori gör att förbränningen och kroppens funktioner går ner på sparlåga, även immunförsvaret drabbas. Kroppen förbränner också muskler som är en lyxvara när det "råder svält".

Men visst går vikten ner i början, en reduktion som till stor del består av vatten (drygt ett kilo) och muskler (upptill 40 % av den energi som fattas tas från muskelmassan). Det fett som också förbränns återställs först av allt när du börjar äta igen, och det med råge. Kroppen är inställd på att överleva en ny svältperiod.

Mycket socker och kolhydrater (= socker) gör att blodsockret ökar och insulin frisläpps. Insulinet "låser" fettcellerna (ingen fettförbränning) och istället startar en fettinlagringsprocess. Denna metod tillämpar Sumobrottare.

När "bantningen" är över lägger kroppen snabbt upp nya fettdepåer (det råder ju svält), även om du äter mindre. Mindre muskelmassa förbränner också färre kalorier. Efter några "bantningsrundor" riskerar du att bestå av en rund fettkula i mitten med smala spinkiga armar och ben, och på köpet ökar risken för diabetes typ 2. Trots att du följt Livsmedelsverkets kostråd till punkt och pricka.

Ditt fel om du misslyckas? Knappast! När du försöker gå emot ditt naturliga sedan miljoner år inprogrammerade sofistikerade viktjusteringsprogram är du oftast chanslös redan från början. "Mission impossible" för de flesta! Även den starkaste karaktär och viljestyrka fungerar bara för en kortare stund. Och vem vill gå omkring och vara hungrig resten av livet?

LFHC är en relativt ny företeelse som utan forskningsstöd började hårdlanseras i USA år 1984. Livsmedelsverket var inte sena att haka på och lanserade "nyckelhålsmärkning" 1989 och då tog viktökningen fart även i Sverige.

Fettintag och kardiovaskulär hälsa.
Är vi helt felinformerade?

>> www.lakartidningen.se/store/articlepdf/8/8291/LKT0749s3780_3784.pdf

"Livsmedelsverket anger att totalfettintaget skall sänkas och att intaget av mättat fett skall begränsas till omkring 10 procent av det dagliga totala energiintaget. Varken stora, välgjorda observationsstudier eller primärpreventiva interventionsstudier, som syftar till att nå dessa mål, stödjer dessa rekommendationer.
 :
Rekommendationerna kommer med stor sannolikhet att skrivas om för att bättre reflektera vetenskapens landvinningar. En risk finns dock att de vetenskapliga sammanslutningar som tagit fram rekommendationerna kommer att kraftigt försvara dessa. Varför? En stor del av dessa sammanslutningars anseende och inflytande är baserade på dessa rekommendationer."

Varför har inget talat om detta förut? Svaret är att det inte finns några pengar att tjäna på det. Kolhydrater är en billigare råvara än naturligt animaliskt fett. Media, kostrådgivare och viktminskningsklubbar har fullt upp med kunder som ständigt återkommer, en lysande affär.

Och tro inte att Livsmedelsverket utan vidare erkänner att de under tre decennier predikat en kost som gör oss feta och sjuka. Fetma har fördubblats (!!) sedan sedan 1980 och diabetes typ 2 har tredubblats sedan 1990!!!

Du som är intresserad av LCHF, hälsa och kost rekommenderas att besöka:

bullet

Dr Annikas Dahlqvists Blogg >> www.doktordahlqvist.se

bullet

Dr Andreas Eenfeldt, "kostdoktorn" >> www.kostdoktorn.se

Där hittar du det mesta du behöver veta och länkar till många andra bra sidor. Din bästa medicin är den mat du äter. Lycka till!

”Det finns inga kolhydrater som man måste äta”

Annika Dahlqvist säger: Barn är från början förhoppningsvis friska och smala. De behöver inte äta strikt kolhydratsnålt. Det viktigaste är att de inte äter fettsnålt, och att de äter riktigt fett, d.v.s. aldrig margariner och omega-6-rika matoljor. Margarin ökar insulinresistensen och gör oss feta och sjuka

>> www.aftonbladet.se/kropphalsa/article404649.ab
 

 

Bakgrund

Partille kommun fattade hösten 2008 beslutet att enbart servera lättmjölk och lättmargarin i samtliga kommunala skolor (enligt Livsmedelsverkets rekommendationer). Alternativen fetare mjölk och Bregott drogs in.

Valfriheten för skolbarnen att själva få välja vad de skall dricka och äta försvann med ett pennstreck, utan att föräldrar ens blev informerade och än mindre tillfrågade. Självfallet blir det billigare nu - då många barn inte dricker lättmjölk eller äter lättmargarin.

Eftersom forskarna inte alls är överens om vad som är nyttigt eller om vad som är direkt hälsovådligt, är det både märkligt och upprörande att ett fåtal personer inom Partille kommun diktatoriskt har bestämt vad Partilles kommunala skolbarn skall dricka och äta. Mest anmärkningsvärt är dock att de bestämt vad som inte skall serveras.

Valfrihet borde vara en självklarhet när det gäller dryck och matfett på brödet. Kostbeslutet har gett alla friskolor en konkurrensfördel gentemot det kommunala alternativet. Naturlig, näringsrik och god mat betyder mycket för trivsel, hälsa och inlärningsförmåga.

Luleås skolbarn drabbade också av lättmjölk och lättmargarin för ett år sedan. Lyckligtvis svalde inte ungdomarna i Luleå vad som helst och de fick tillbaka smöret efter en namninsamling och uppvaktande av politiker.
>> www.kuriren.nu/arkiv/2007/10/17/Luleå/1777720/Strid-om-smör-i-skolan.aspx

Skövde                     

Nu har även Skövdes skolbarn drabbats, inte ens de minsta skonas. Man måste nog vara kostchef för att tro att industrifett (ett konstgjort fett vars hälsoeffekter är okända) uppblandat med hälften vatten, emulgeringsmedel och konserveringsmedel är nyttigare än naturligt och energirikt smör. Barnen behöver allt det naturliga fett som finns i helmjölkprodukter för att hjärnan skall utvecklas på rätt sätt (se folder nedan).

Om kostchefen varit uppdaterad hade hon vetat om att det inte går att visa något samband mellan mättat animaliskt fett och hjärt- och kärlsjukdomar (tvärtom), och att lättmargarin numera innehåller nästan lika mycket mättat fett som smör och Bregott (margarinindustrin är uppdaterad och vet att mättat fett inte är hälsofarligt och därför använder de mer av kokosfett och den billigare palmoljan). Kostchefens diktat saknar således saklig grund.
>> http://publications.lib.chalmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=26307

Däremot har hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, diabetes och fetma fullkomligt exploderat sedan vi började med lättprodukter på 1980-talet (diabetes typ 2 har tredubblats och fetma har fördubblats). Att barnen inte gillar lättprodukter är ett sundhetstecken som inte skall "läras bort".

Lyckligtvis finns det ansvarskännande medborgare i Skövde som reagerar.
Läs "Lätta produkter i Skövde kritiseras av skolpersonal"
>> www.sr.se/cgi-bin/skaraborg/nyheter/artikel.asp?Artikel=1658988

Bollnäs        

Nu har epidemin även nått kostchefen i Bollnäs, som tyvärr drabbar skolbarnen.
Läs mer >> www.kahlin.net/noir/margarinutmaningen/kostchefen.php

- - -

När skall galenskaperna upphöra? Varför reagerar inte fler föräldrar när deras egna försvarslösa barn drabbas? Skall våra barn tvingas äta industrifett för att bli mätta?

Även våra gamla inom äldreomsorgen serveras margarin istället för smör över hela Sverige. Det är hög tid att sätta stopp för dessa dumheter från de styrandes sida.

Nedan finns två bra informationsfoldrar, skriv ut och dela ut till skolbarn, ungdomar, föräldrar, far- & morföräldrar, lärare, äldreansvariga, kommunansvariga, med flera som berörs. Varken våra skolbarn eller våra äldre skall behöva äta naturvidrig kemisk smörja för att bli mätta.

Vi behöver naturliga animaliska fetter för kunna fungera på ett hälsosamt sätt. Praktiskt taget all forskning ger oss rätt på den punkten (se referenser nedan). Dessutom är både smör och Bregott billigare än lättmargarin, om vi räknar bort det tillsatta vattnet som utgör mer än hälften av vikten. Varför betala mer för industrifett (se nedan)?

Länk till nationellt upprop >> www.konsumentsamverkan.se/press/skolan_081120.htm.

Lidköping     

Bregott åter till skolmatsalarna i Lidköping. All heder åt ansvariga för snabbt agerande.
>> http://www.corren.se:80/archive/2009/2/4/k397vlluu27qwrj.xml

Folket är klokare än "nutritionsexperterna" som verkar ha tappat kontakten med verkligheten.

Partille - öppna brev                          

Efter att en reporter ringt upp mig från Sveriges Radio bestämde jag mig för att skriva ett öppet brev till ansvariga inom Partille Kommun med rubriken:
>> Margarin. Till nytta för vem? (öppet brev 2008-10-05) 
Brevet innehåller referenser till böcker jag varmt rekommenderar.

Läs också denna vädjan, som med anledning av mitt öppna brev, skickades till ansvariga inom Partille kommun från en initierad, påläst och mycket orolig kvinna som värnar om sina barnbarns hälsa.
>> Margareta Lundström (vädjan till politiker från orolig mormor/farmor)

Jag är själv civilingenjör och min profession är att kritiskt granska och analysera fakta, rapporter, modeller och organisationer (ledning, attityder och beteenden). Och sedan utveckla modeller och lösningar på hur vi skall kunna frigöra främst då mänskliga potentialer på ett positivt sätt. Det är alltid dumt att gå mot vår natur.

Ett område jag detaljstuderat senaste decenniet är människan, som jag anser är vår mest förbisedda produktionsresurs och dessutom den viktigaste. En viktig insikt om vi vill försvara vårt framtida välstånd. Hur fungerar vi fysiskt, mentalt och andligt? Hur skall vi bära oss åt för att må bra? Våra barn är vår framtid.

Jag har förstått vidden av kostens betydelse för vår hälsa och förmåga. Förvånansvärt många medborgare saknar grundläggande kunskaper vad gäller kost, kopplingen mellan kost och hälsa, vilket gör dem till lättledda offer för reklammakare och diverse auktoriteter och "experter".

Det beror inte på att vi är dumma, utan beror snarare på bristande intresse och att det är lite snårigt och brusigt med många kommersiella intressen som ständigt trummar in sina säljbudskap. Själv föredrar jag att basera mitt tyckande på fakta och erfarenheter.

Rätt kost är oerhört viktigt och bestämmer till stor del vår hälsa och hur vår fysiska och mentala kapacitet utvecklas, och detta gäller inte minst våra barn. Kostfrågan är av den digniteten att vi själva bör skaffa oss tillräckliga kunskaper för att kunna fatta egna rationella beslut. Att okritiskt acceptera och följa centrala råd kan allvarligt hälsan.

"Låt maten bli Din medicin
 och
Medicinen Din mat”

Hippokrates 460 – 377  f.kr.

Alla vet att rökning försämrar livskvalitén och förkortar livet med 8 - 12 år, färre vet att felaktig kost kan förkorta livet med upptill 25 år. Därtill ger en dålig kost försämrad livskvalité i form av hjärt- & kärlsjukdomar, inflammationer, diabetes (diabetes typ 2 har tredubblats sedan 1990), trötthet, cancer, ätstörningar (anorexia, bulimi), magproblem, övervikt och fetma (fördubblats sedan 1980).

Lyckligtvis har fler och fler börjat fatta att vi inte blir feta av fett, utan av för mycket kolhydrater. Försäljningen av "lättprodukter" har gått ner till förmån för naturligt feta produkter (fet mjölk och riktigt smör) och följaktligen har också viktökningen stannat av och trenden är istället nu en minskning. Viktigast är dock att hälsan förbättras.

"Yes, äntligen! Lighttrenden är död. Länge leve fett!"
 >> www.aftonbladet.se:80/matvin/karinahlborg/article2423152.ab

Lightprodukterna – hemliga kalorifällor
>> www.aftonbladet.se/matvin/karinahlborg/article3915195.ab

Karin Ahlborg

 

Healthy food: Should we be eating more fat?

"Despite following this shockingly high-fat diet for more than 40 years, Barry now weighs 6lb less than he did on his wedding day in 1957 when he tipped the scales at 11st 7lb.

He and Monica break every single diet diktat that has been trumpeted as “healthy eating”. And yet, here they are, trim, fit and full of beans, albeit metaphorical ones. How on earth do they do it? And where are the rest of us – eating piles of fruit and veg, and steering clear of cholesterol-laden butter – going wrong? After all, we’ve never been subject to so much education on good dietary practice, and yet prey to so many illnesses, ranging from diabetes to heart disease."

>> www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/health/3230846/Healthy-food-Should-we-be-eating-more-fat.html

The International Network of Cholesterol Skeptics
>> www.thincs.org/

 

Fett och kolesterol är hälsosamt!

En av de mest seglivade myterna inom medicinen säger, att för mycket animaliskt fett i maten och ett förhöjt kolesterol är farligt för hjärta och kärl. Här presenteras några fakta som säkert kommer att överraska många och som de flesta läkare och forskare inte känner till.

Kolesterolmyter
Uffe Ravnskov, med dr, docent.

 

Larm: Maten kan göra barnen sjuka

Det är vansinnigt att uppmana föräldrar att dra ner på fett till barnen, säger Birgitta Strandvik, professor i barnmedicin som forskar om fettsyror vid Göteborgs universitet.

>> www.alltombarn.se/bebis/1.13709

Kost är således inte en liten fråga som kan förbises, varken privat, i skolorna, inom åldringsvården eller i näringslivet. Att enbart servera lättmjölk och margarin betraktar jag som ett rent övergrepp på våra barns (och äldres) hälsa och kosten ger inte heller tillräckligt med ork för att barnen aktivt skall kunna följa med i undervisningen.

Mjölk utan fett ger inte tillräcklig med näring eller energi och industriellt lättmargarin betraktar jag som ett gift som inte hör hemma i en människokropp. Det finns forskare som betraktar margarin som den största enskilda orsaken till den kraftiga ökningen av hjärt- och kärlsjukdomar efter andra världskriget.

Partilles kostansvariga kvinna försvarade dock sitt påbud i Partille Tidning 23 oktober 2008 och sade att;

”Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer, hur skulle vi annars göra?”

Svaret är att inte diktera vad våra barn skall äta, erbjud istället alternativ. Då blir alla nöjda och det blir t.o.m. billigare med smör istället för lättmargarin (om vi räknar bort tillsatt vatten som lättmargarin till större delen består av).

Läs den oavkortade repliken på artikeln här och den i Partille Tidning publicerade och förkortade versionen här.

Barn skall inte påtvingas lightprodukter mot föräldrarnas vilja.
Vi föräldrar kräver att våra barn skall kunna välja naturlig mat.

Kost begäran (av hälsoskäl)

Servera helmjölk och riktigt smör eller Bregott.
Naturlig mat är billigare än lightprodukter, så var ligger problemet?

Servera också laktosfritt smör så att inte heller laktosintoleranta tvingas äta lightprodukter.

 

Livsmedelsverket och deras kostrekommendationer

   

Lättmargarinrekommendationen får vi troligen leva med så länge Livsmedelsverket förlitar sig på sin kolesterolexpert, som också är avlönad av margarinindustrin. En representant på Livsmedelsverket såg det dock som ett mindre problem att deras kolesterolexpert fick lön av margarinindustrin och uttryckte sig på följande sätt:

bullet"- Han är den som kan de här sakerna bäst i Sverige"
bullet"- Om vi inte kunde anlita honom vore vi tvungna att hämta expertis från något annat land". (se länk nedan)

Min kommentar är att det tydligen blir allt svårare att hitta "auktoriteter" inom Sverige som förespråkar margarin framför smör. Vem vill förlora sin trovärdighet?

Och det är för mig en gåta att Livsmedelsverket, som ju drivs med skattemedel, alltjämt framhärdar att industriellt onaturligt fett fullt med skadliga restprodukter, emulgerings- och konserveringsmedel och utspätt med hälften vatten (lättmargarin) är nyttig mat och att naturligt feta livsmedel (fullvärdig mjölk och naturligt smör) skall undvikas?

Betyder inte Livsmedelsverkets trovärdighet något? Snart bryr sig ingen om vad verket rekommenderar. Redan idag betraktar många initierade och pålästa medborgare "nyckelhålsmärkta" livsmedel som produkter som skall undvikas (se länk nedan).

Genom ett selektivt urval av fakta och vinklingar kan allting "bevisas". Det var på det sättet biokemisten Ancel Keys för femtio år sedan visade att mättat animaliskt fett ökade risken för hjärtinfarkt. Trots att studien var helt felaktig lever myten fortfarande kvar, inte minst på Livsmedelsverket och hos kostchefer ute i kommunerna.

Big Fat Lies
>> www.youtube.com/watch?v=v8WA5wcaHp4  

Cholesterol and Heart Disease
>> www.youtube.com/watch?v=i8SSCNaaDcE&NR=1  

Exposing the Cholesterol Myth
>> www.youtube.com/watch?v=awA2fsa94MI&NR=1  

Livsmedelsverkets professor avlönad av två margarinbolag
 >> www.gunnarlindgren.com/slv-margarinexpert.pdf
Kända viktexperter anklagas vara köpta av matindustrin
>> www.expressen.se/Nyheter/1.1370826/kanda-viktexperter-anklagas-vara-kopta-av-matindustrin

EN MILJARD FLUGOR KAN INTE HA FEL, – ELLER?    
>> http://www.adlen.nu/apsis-pdf/nyhbr-dec08.pdf
Eller - Fem professorer kan inte ha fel. Ät margarin!


 

Informationsfoldrar                           

Två bra informationsfoldrar (skriv ut en A4 på bägge sidor och vik ihop till en folder i A5-format) och en LCHF-folder (som viks till 1/3 A4):

bulletCorpus - Livlinan har startat ett nationellt upprop med ett öppet brev med rubriken "Rädda våra barns hjärnor!" riktat till skolor, förskolor och daghem. När barnens kroppar byggs med undermåligt fett blir de sjuka; allergier ökar, inflammationer ökar, det försämrar immunförsvaret och ger fel fett i hjärnan vilket ökar risken för ADHD, DAMP, dyslexi, autism, osv. Och vill man minska risken för barnfetma bör man reducera intaget av socker och stärkelse, inte av naturligt fett.
>> www.livlinan.eu/
>> www.livlinan.eu/html/kampanjer.html
>> Folder "Skolmaten". Skriv ut på två sidor, vik ihop och dela ut.
 
bullet En beskrivning om hur man tillverkar margarin och smör.
>> Folder "MARGARINBLUFFEN". Skriv ut på två sidor, vik ihop och dela ut
>> Originalversionen med Australiensisk text "THE MARGARINE HOAX"
 
bulletLCHF på tre minuter. Snabbkurs om LCHF.
>> Folder www.kostdoktorn.se/wp-content/2008/01/lchf-5.pdf.

Skövling av regnskogar       

Borneos regnskog fortsätter att skövlas. Den ersätts av jättelika plantager med oljepalm.

–Vi äter småkakor, glass och chips med palmolja. Vi kör vår bil på något biobränsle, som i värsta fall innehåller palmolja. Vi åker till Bauhaus och Jula och köper utemöbler av tropiskt trä. Vi tillverkar margarin av omestrad palmolja.

–Samtidigt säger vi: Åh, vad synd att regnskogen försvinner, när vi egentligen konsumerar ihjäl den. Borneo shoppas ihjäl!

Forskarna är numera eniga om att skogsskövlingen i tropikerna är en av de stora bovarna i det globala växthuset. Den står för en femtedel av de totala utsläppen av koldioxid. Därför har Indonesien snabbt gått upp som trea i världen, efter USA och Kina, som utsläppsland.

Och varför all denna palmolja? För att den är billig, för att palmen är så lönsam, oslagbar vad gäller produktivitet. Eftersom den växer vid ekvatorn kan den producera året runt. Ett hektar ger i snitt 3 ton olja per år, och på de mest effektiva plantagerna kan man pressa ut det dubbla. För att få så mycket olja från raps, solros eller soja krävs det upp till tio gånger större odlingsytor.

Därför har palmolja gått förbi soja som världens största oljeväxt. 85 procent av världsproduktionen kommer från Indonesien och Malaysia, där odlingen har exploderat de senaste åren. På Borneo växer det idag oljepalmer på en yta stor som hela Schweiz.

Om vi väljer smör istället för margarin gynnar vi svenska bönder och verkar för öppna landskap. På köpet får vi ett naturligt smakrikt livsmedel full med energi och naturliga vitaminer.  Margarin är däremot ett industrifett (med onaturliga fetter vars hälsokonsekvenser vi vet lite om) som måste färgas, smaksättas och vitaminiseras för att likna smör.

Läs mer om skövlingen av regnskogarna och dess konsekvenser
>> www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2083765.svd

Bra länkar

bullet

Sveriges Konsumenter i Samverkan              
>> www.konsumentsamverkan.se
Margarin. Ett livsmedel, men hur och varför? Och till nytta för vem?
>> www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/m-fakta.html
Margarinreklamen nu konsumentgranskad! Pressinformation.
>> www.konsumentsamverkan.se/press/margarin_081005.htm
Protesterna ökar mot lättmargarin och lättmjölken i skolorna
>> www.konsumentsamverkan.se/press/skolan_081120.htm

För den som är intresserad av mat och hälsa rekommenderas ett medlemskap. Under oktober 2008 specialgranskade de margarin och dess reklambudskap. Vill man ha del av den nyttiga oljan från de böljande gula rapsfälten bör man köpa kallpressad rapsolja (bra att poppa poppkorn i) och inte margarin som är en helt annan produkt efter "raffinering".

Sveriges Konsumenter i Samverkan är en självständig, obunden och fristående konsumentorganisation som inte är beroende av fackföreningar, handelsblock, politiska partier eller näringslivet, inte heller av några andra intressen (förutom konsumenternas bästa). De gör researchen åt dig och tillsammans skulle vi konsumenter kunna få livsmedelsindustrin att producera riktig mat och förhoppningsvis också få skolor och äldreboende att servera nyttig och hälsosam mat (och dit hör absolut inte margarin och "lättprodukter").
 

bulletDr Dahlqvists Blogg.                                     

Tack Annika för att du har mod och styrka att stå för det du vet och tror på, vilket får mig att tänka på "David mot Goliat" (Annika mot Socialstyrelsen och Livsmedelsverket) där de flesta vet hur det slutade. Och tack för att du delar med dig av dina erfarenheter och din visdom. Dina insatser har och kommer att förbättra livskvalitén för många, många.
>> www.doktordahlqvist.se
bulletKostdoktorn, en av Sveriges mest besökta webbplatser.      
En mycket bra hemsida med professionella kost- och hälsoråd.
>> www.kostdoktorn.se  
Nyckelhålsmärkningen blir värdelös
>> www.kostdoktorn.se/?p=3057
Becel lurar friska att äta industrifett
>> www.kostdoktorn.se/?p=2969
Snart olagligt med naturlig mjölk och smör till barn?
>> www.kostdoktorn.se/?p=5060
Lagstiftning hotar mjölk och smör i skolmaten.
>> www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/fettlag.htm#skn
Vi som skrivit till utbildningsminister Jan Björklund om skolmaten har nu fått svar.
>> http://www.kostdoktorn.se/?p=5413
 
bulletLowCarbKost med de senaste nyheterna inom lågkolhydratkost.
>> www.lowcarbkost.com/index.php
 
bulletLCHF Hälsa Väst med placering i Partille kommun (med flera bra länkar).
>> www.lchfhalsa.se
>> Ett 100-tal studier som visar att man inte blir fet av näringsrikt naturligt fett.

               

”Varför margarin när smör finns?
Margarinet halkar utför. Tack gode Gud för det!”
>> www.aftonbladet.se/matvin/karinahlborg/article3498049.ab

Ge ungarna riktig mjölk!
Lättprodukter tvingar barn till jätteportioner för att få tillräcklig energi.
>> www.aftonbladet.se/matvin/karinahlborg/article3867259.ab

Karin Ahlborg
 

Smör - Äkta vara >> www.aktavara.org/Guide.aspx?r_id=28777

Inom Partille kommun kommer vi föräldrar att jobba vidare tills våra barn (och äldre) erbjuds fullvärdig mjölk och naturligt smör som alternativ. Allt annat är oacceptabelt.

Fel i flera led  

Att byta smöret mot margarin är helt tokigt,
och det flera gånger om:

bulletMättat fett är inte onyttigt.
bulletMargarin innehåller massor med mättat fett.
bulletMargarin innehåller även mycket fleromättat fett (omega-6). För mycket fleromättat fett (omega-6) är onyttigt. I synnerhet om man hettar upp det i stekpannan.
bulletMargarin är en processad, onaturlig produkt.
bulletSmör finns som ekologiskt.
Ekologiskt margarin är i sig en omöjlighet.
bulletDet ingår en uppsjö av kemikalier i margarintillverkningen.
bulletSmör innehåller den nyttiga CLA-fettsyran. Det gör inte margarin.
bulletSmör är mycket godare än margarin.
bulletSmör är naturligt, man bara vispar grädde lite för länge...

Smör är därtill billigare än margarin om man räknar bort det tillsatta vattnet, emulgeringsmedel som behövs för att vattnet skall blanda sig med fettet och konserveringsmedel för att den vattenstinna produkten inte skall mögla. Se priskalkyl nedan.

 

Vad är egentligen margarin?
>> www.kahlin.net/noir/margarinutmaningen/margarin.php
 

 

Margarin - den största hälsofällan!

Vilken är den enskilt största missuppfattningen om
bra kosthållning och följaktligen det största misstaget
folk i allmänhet gör i mataffären?

Skriven av Jonas Colting som är triathlet och motions- och
kostkonsult och skriver krönikor regelbundet i Borås Tidning.

>> www.bt.se/sport/margarin-den-storsta-halsofallan(944761).gm#articleimage-popup%20
 

 

 

I bamba "tankar" vi energi
100 kcal ger cirka en timmas drift
 

Vi äter främst för att vi behöver energi och då vill vi helst ha näringsrikt mat och dryck som smakar bra och som gör att vi står oss ett bra tag. Och allt detta till ett rimligt pris.

Att späda ut bränslet med vatten är ingen bra idé. Det fyller magen för stunden, men det dröjer inte länge innan hungern sätter in som en signal att energin och orken börjar ta slut. Då börjar vi också tappa i koncentrationsförmåga och en del barn blir också lätt "stökiga" när energin tryter.

Livsmedelsverket rekommenderar dock industrifett utspätt med vatten och vattning mjölk, framför naturligt energirikt smör (eller Bregott) och energirik standardmjölk. Trots att det dessutom är ett mycket dyrare bränsle! Varför då???

Billigast är Bregott tätt följt av Smör.
>> Se själv vad matfett kostar utan tillsatt vatten.
>> Kr/100 kcal är det nya måttet.

Se hur mycket dyrare det blir att tanka lättprodukter!
Finns det mer energirika och billigare livsmedel än smör?
>> Passiv budgetmodell för skolor, ett exempel.
>> Aktiv budgetmodell för skolor. Mata in era egna siffror.
       Observera att du måste tillåta ActiveX för att kunna köra modellen.
       Spara sedan ner modellen i egen Excelfil genom att trycka på knappen

Myten att hjärt-kärlsjukdomar beror på ett högt intag av mättat fett har nu övertygande avfärdats. Mjölkfett utgörs främst av mättat och enkelomättat fett och framstår inte som hälsofarligt.

Även Lätta och Milda har nu en hög andel mättat fett och en lägre andel Omega-6 (Becel har dock fortfarande på tok för hög andel Omega-6). Margarinindustrin är uppdaterad på forskningsfronten och vet nu att mättat fett inte innebär hälsorisker, varför de ökat andelen mättat fett i sina produkter. Detta har dock skett utan påannonsering eftersom denna kunskap hos konsumenterna skulle gynna försäljningen av Smör och Bregott.

Smör och Bregott har med hänsyn till nuvarande kunskapsläge en hälsomässigt fördelaktig sammansättning. Hälsoaspekten är viktigare än priset, men att det dessutom är billigare gör kalkylen ännu bättre. Varför köpa margarin när det finns smör?

Finns det överhuvudtaget något skäl till att äta margarin?
Det finns laktosfritt smör för den som inte tål mjölksocker och om man inte tål mjölkprotein kan man droppa lite kallpressad raps- eller olivolja på brödet. Jättegott och nyttigt!

Läs hela rapporten skriven av professor Göran Petersson;
>> Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta
>> Direktlänk till rapporten (pdf)

 

 

 

 

 

 

En fet pudel

"Jag tror inte heller att ettåringar ska äta lättprodukter. Jag ber härmed om ursäkt för om jag bidragit till fettfobin i min tidigare gärning.

Jag ursäktar mig delvis med att jag under tre rätt bortkastade år läste till dietist och hjärntvättades. Då hade vi inte tillräckligt med fakta för att säga vad som var bra mat. idag finns mer och bättre forskning som visar att fettminskningen var en återvändsgränd."

"Livsmedelsverkets “statsreligion” kommer att bestå - all vetenskap i världen kan inte rå på de enorma ekonomiska intressen som ligger bakom religionen. Det är därför statskyrkan Livsmedelsverket sorterar under Jordbruksdepartementet. LCHF kommer att få flera anhängare med tiden, dels för att fler och fler börjar tänka själva när det gäller kosten och tar reda på vad som är sunt att äta, och dels för fler och fler väljer att tro på low-carb. Så visst finns det ett religiöst inslag även bland fettälskare. För min egen del ser jag helst att fettfobiker blir omvända för att de skaffat sig kunskap och inte för att de hört budskapet om LCHF upprepas tillräckligt många gånger."

>> http://fatlies.wordpress.com/2008/11/05/

Kejsarens nya kläder (H.C. Andersen)

De som inte instämmer med Livsmedelsverkets kolesterol-professor är oseriösa.

"Varje seriös fettforskare är överens om att hög kolesterolhalt ökar risken för hjärtinfarkt", sade han (se länk ovan)

I själva verket är Livsmedelsverket nästintill nakna på forskningsunderlag när de rekommenderar lättmjölk och lättmargarin till våra skolbarn. All seriös forskning säger att vi absolut inte skall ge våra barn och ungdomar denna kost (och inte våra äldre heller).

Livsmedelsverkets stora inflytande och förtroende bygger på det ämbete och det förtroende vi medborgare förlänat dem. Hur förvaltar de då detta förtroendekapital?

Jo, resultatet av verkets kostråd de senaste decennierna är formidabel katastrof för folkhälsan. Många har drabbats av ohälsa och för tidig död helt i onödan. Därtill skall läggas samhällets enorma ohälsokostnader på mer än 100 mdr per år.

Hälso- och viktkurvor pekar ju brant åt fel håll!

bullet

Hjärt- och kärlsjukdomar har ökat dramatiskt sedan andra världskriget, en tidpunkt som råkar sammanfalla med att vi då kraftigt ökade vår margarinkonsumtion. Tidigare åt vi smör.

bullet

Diabetes typ 2 har tredubblats sedan 1990 och sjukdomen kryper allt längre ner i åldrarna. Bara i Sverige är 370 000 medborgare direkt drabbade, det har utvecklats till en folksjukdom. Verket rekommenderar dock fortfarande diabetiker att äta mycket kolhydrater (=socker) och lite fett enligt tallriksmodellen! Läkemedelsindustrin blomstrar! Tyvärr ökar också biverkningarna kraftigt på denna blandning.

bullet

Fetman har fördubblats sedan 1980. Viktökningen satte fart när verket introducerade nyckelhålsmärkningen 1989, när alltfler började äta fettsnålt (dvs. lättprodukter som man lätt blir fet av)!
För mer info >> var tionde svensk är fet

Att göra tvärtom har återställt vikt och hälsa hos tusentals,
som t.ex. LCHF-kost (Low Carbohydrate - High Fat).
>> www.kolhydrater.ifokus.se/
>> LCHF-folder
>> Vad rekommenderar Socialstyrelsen idag då?

Hur länge till dröjer det innan resten av svenska folket vaknar upp och ser det hundratals svenska läkare och forskare och tusentals medborgare redan ser?

Hur mycket skada skall folkhälsan behöva ta innan dess?

"Varför begränsas inte kostrekommendationerna till att enbart röra områden där det finns tillräcklig evidens?"
>> http://johannaskost.blogspot.com/2008/11/kostrdsdebatt.html

Lars-Erik Litsfeldt: Ta ifrån Livsmedelsverket rätten att ge kostråd. >> www.aftonbladet.se/debatt/article3904654.ab

Officiell fakta: Livsmedelsverket arbetar, i konsumenternas intresse, för säkra livsmedel med hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket är en central myndighet för livsmedelsfrågor som sorterar under Jordbruksdepartementet. Livsmedelsverket har cirka 570 anställda, varav cirka 330 på myndigheten i Uppsala.
>> Livsmedelsverkets årsredovisning 2007

Boktips

Ideologin och pengarna bakom kostråden.
>> www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411422

I denna bok visas hur undermålig den vetenskapliga underbyggnaden för kostråden är. Kostråden har aldrig varit i närheten av att uppfylla de kriterier som gäller inom den så kallade evidensbaserade medicinen. Ändå ordineras såväl friska som sjuka att äta mer kolhydrater och mindre fett. Samtidigt som svenska folket anpassat sin matkonsumtion till kostråden har sjukdomar som fetma och diabetes ökat dramatiskt. Stora delar av befolkningen ordineras dyr medicinering för folksjukdomar som i grunden beror på en onaturlig kosthållning.

I boken Ideologin och pengarna bakom kostråden berättar författarna Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt historien om hur vi hamnade där vi är idag. Bakgrunden till kostcirklar, matpyramider, tallriksmodellen och nyckelhålsmärket reds ut. De starka ekonomiska banden mellan livsmedelsindustrin och Livsmedelsveket avslöjas.

Kanske är det därför mina barn bara får välja mellan Lätt&lagom (Arla) och Lätta (Unilever)? Argumenten för att servera margarin istället för smör håller dock inte inför en konsumentgranskning.
>>
Unilever vilseleder om margarin och essentiella fetter

Barnen skall uppenbarligen vänjas vid en kemisk sörja som med stor sannolikhet långsamt förgiftar dem och förtjänsten skall delas av flera leverantörer (om industrin får bestämma). Medborgarna och samhället får sedan längre fram stå för konsekvenserna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amma så lite du själv vill
>> www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=457472

"... det är svårt att frigöra sig från den pressande amningspropaganda man utsätts för från samhällets sida. Kraften i indoktrineringen visar sig tydligt nu när Livsmedelsverket tvingats krypa till korset och erkänna det som många barnläkare påpekat i åratal, nämligen att amningen går utmärkt att kombinera med ett par glas vin. Många kvinnor vågar ändå inte dricka och fortsätter att moralisera över andra. Till och med på barnavårdscentralerna fortsätter barnsjuksköterskor att förespråka nollintag. Livsmedelsverket har heller inte backat helt.

Pekpinnar om ytterst begränsat alkoholintag finns kvar. Professor Agnes Wold, vid Göteborgs universitet, som länge slagits mot Livsmedelsverkets undermåliga rådgivning, har en förklaring.

  - De tycker det är pinsamt att de tidigare gått ut med råd utan någon vetenskaplig underbyggnad, sade hon i en intervju i tidningen Arbetaren i våras. Det avskräcker dock inte Livsmedelsverket från att komma med nya pigga förslag till lättpåverkade gravida.

Kaffeintaget bör begränsas. Ska det vara mejeriprodukter ska de vara lätta. Och mat bör stekas i D-vitaminberikat flytande margarin baserat på rapsolja ...

Kan ingen läsa sagan om Peter och vargen för verkscheferna?"

 

 

 

 

De satsar på maten till barnen.

De fem vuxna som jobbar på fritidshemmet i Ausås scoutstuga visste inte riktigt vem de skulle lyssna på. Vilken mat är egentligen bäst för barnen?

" – Vi ville ha lite mer kött på benen. Vi tycker att det är viktigt med mat. Därför valde vi att gå en kurs."

Margarinet har nu bytts ut mot smör. Lättprodukterna har åkt ut och mjölken är av den feta sorten.

>> http://hd.se/familjeliv/2008/11/25/de-satsar-paa-gi-mat-till-barnen/

Norge

I grannlandet Norge kritiserar forskarna margarinkonsumtionen och har föreslagit att margarin skall "rödmärkas" eftersom "det är fel sorts fett, vilket kan avhjälpas genom att exempelvis byta ut en del margarin mot smör".

Margarin - en hälsorisk
>> www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art7.htm

Århundradets största bluff har korats!

Första pris går till Livsmedelsverket med särskilt omnämnande av professorerna Åke Bruce, Wulf Becker, Claude Marcus och Stephan Rössner som främst företräder den kostmodell LFHC (Low Fat - High Carb) som det inte finns stöd för i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Vi får heller inte glömma Livsmedelsverkets högt värderade kolesterolexpert Bengt Vessby som hävdar att mättade fetter, som bland annat finns i smör och helmjölk, ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I stället tycker han att vi skall äta fleromättade fetter, som finns i margarin, och dricka lättmjölk. Något som han inte heller har stöd för i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet. Detta vet dock margarinindustrin om, så numera finns det nästan lika mycket mättat fett i margarin som i smör.

Professorernas kostråd har inte gjort många människor smalare och friskare, men desto fler har blivit tyngre och sjukare när de följt dem. Detta har nu tusentals människor i Sverige upptäckt, och i stället fått bättre hälsa och viktkontroll med lågkolhydrat-högfettkost, LCHF (Low Carb - High Fat).

När man frågar professorerna vad de baserar sina kostråd på så ignorerar de frågan, eller hänvisar till en tjock bok på engelska (NNR, Nordic Nutrition Recommendations). Där kan man dock inte finna svaret på vad rekommendationerna baseras på. Det finns inte en enda studie som visar att lågfettkost är bättre än lågkolhydratkost för hälsa och viktkontroll, och inte heller någon som visar att det naturliga fettet är sämre för hälsan än industrins konstfetter.

Varför lyssnar vi på Livsmedelsverket? Och varför har inte våra valda politiker ingripit tidigare? Den accelererande ohälsan kostar samhället mer än 100 miljarder kronor per år!

Kostråden har inneburit en fördubbling av fetma sedan 1980 (!!) och en tredubbling av diabetes typ 2 sedan 1990!!!

Precis som att universitet och högskolor förlorar sin examinationsrätt när de inte uppfyller kvalitetskraven, bör Livsmedelsverket förlora sin exklusiva rätt att ge ut kostrekommendationer.

Ta ifrån Livsmedelsverket rätten att ge kostråd!

Starta ett folkuppror mot kostrådsvanstyret!
Tips: Sök på rubriken.

”Minskat förtroende för Livsmedelsverket” svarade 82,4 % efter debatten om de härdade fetterna.

Konsumenternas förtroende för Livsmedelsverket
>> se punkt G, förtroendeundersökning avseende Livsmedelsverket.
 

Galenskap
"Att göra samma sak om och om igen,
 och förvänta sig ett annat resultat"
.
Albert Einstein
 

Dårskapens lov
En djupare analys för den som orkar.

Kommentar:
Ett mänskligt fenomen som kallas för "GROUPTHINK" (fritt översatt blir det "GRUPPKNÄPP") och det kan drabba alla, oberoende av intelligens. Och på grund av Pinocchio effekten - kognitiv dissonans - är det mycket svårt att själv ta sig ur egna vanföreställningar.

 

 

Fett
bluffen

Andra pris går till Klimatbluffen som är en direkt parallell till fett bluffen. Det finns inget som helst bevis på att koldioxid påverkar klimatet, snarare tvärtom är det klimatet som påverkar koldioxidhalten. Det handlar om makt, inflytande, rädsla, pengar, tro och politik, inte vetenskap.

Genom att studera Plancks strålningslag kan man visa att det är en ren vanföreställning att vi kan påverka klimatet genom att släppa ut mer eller mindre mängd koldioxid (se vetenskaplig förklaring på denna webbplats).

Omkring 30 000 forskare i USA planerar att stämma Al Gore för bedrägeri. Se filmen "Al Gore sued by over 30.000 Scientists for fraud" på denna webbplats. Plus mycket annat.

Filmerna "The Great Global Warming Swindle" som nyligen visades på TV4 i Sverige rekommenderas samt "Greenhouse Conspiracy" som visats på Australiensisk TV. Du riskerar att förlora din tro på "klimathotet".

Apropå fredspriset till Al Gore.
>> Töntarna i Oslo har gjort det igen

Oj vad lurade vi blir! Snart är jorden platt igen och vi kommer att tro på det, åtminstone de flesta. Genom att höja skatterna, införa olika "certifikat" och börja handla med "rättighet"  kan vi säkert åtgärda det också. Det vi kan vara helt säkra på är att några kommer att sko sig på majoritetens bekostnad.
 

"Everyone believes very easily
  whatever they fear or desire"

 

 

Klimat
bluffen

Kalkonpriset går till alla de kostchefer, kostkonsulenter, dietister, kökschefer och politiker som oprofessionellt och okritiskt upphöjer Livsmedelsverkets rekommendationer till diktat för medborgarna. Att tvinga in lättmjöl och lättmargarin som enda alternativ i skolorna är ett direkt frontalangrepp på våra barns hälsa. Dyrare blir det också.

Livsmedelsverkets rekommendation att äta mindre fett vilar på ett underlag med bevisgraderingen "C", vilket innebär;

C - Bevis i form av rapporter från expertkommittéer,
eller åsikter och/eller kliniska erfarenheter
från respekterade auktoriteter. Kan betyda
att studier av god kvalitet saknas på området.”
 

Vilket i klartext innebär att fettrekommendationen i själv verket grundar sig på vad en handfull herrar tycker. Anmärkningsvärt är också att de har ekonomiska intressen kopplade mot livsmedelsindustrin.

Deras rekommendationer tycker sedan våra kalkonpristagare är viktigare än forskningsresultat och erfarenheter.

Omsorgen om våra barns hälsa väger tydligen lätt hos våra kalkonpristagare. Omsorgen om barnen borde väga allra tyngst!

Att med tanke på den pågående fettdebatten enbart servera ett enda alternativ är snudd på tjänstefel. Om det beror på indoktrinering, prestige, slöhet, okunskap, rädsla, brist på empati, omsorg om margarinindustrin eller annat vet jag inte. Det är dock ett oprofessionellt hanterande av kostfrågan som måste korrigeras.

De väljer att helt låta sig styras av vad några "auktoriteter" på Livsmedelsverket tycker.

Vi medborgare begär professionalitet av våra kostrådgivare som indirekt hanterar våra barns och våra äldres hälsa. Deras råd har också stor inverkan på samhällets ohälsokostnader, som redan är alltför höga. När de inför ohälsa genom diktat har de grovt missbrukat det förtroende de förlänats av oss medborgare.

Jag ser här en direkt parallell till debatten om att vi inte heller har råd med oprofessionella lärare i skolan.

 

Kalkon
priset

Pinocchio effekten

Varför har vi så svårt att byta spår även om argumenten för att göra så är övermäktiga?

Det här fenomenet, kognitiv dissonans, är en av psykologins främsta upptäckter om hur vi människor fungerar mentalt.
 

"Väljaren kontrollerar valet,
men när väljaren valt
kontrollerar valet väljaren"

Läs mer på denna webbplats under rubriken "Pinocchioeffekten".
Välj "Fight" (längst ner introduktions sidan), se startsidan under rubrik "Blandat").

 

Omedvetet väljer vi bort information som inte överensstämmer med den "sanning" vi tidigare valt att tro på.

Fenomenet förklarar varför så många fortfarande äter fettsnålt, även om den samlade vetenskapen och erfarenheterna säger att vi då ökar risken att bli både överviktiga och sjuka.

 

Avslutningsvis

 

Två skolor, två läror, två kostreligioner, två trossatser,
men bara en verklighet.

punkt Livsmedelsverket och livsmedelsindustrin med professorer och forskare knutna till verket och industrin, på ena sidan. Underställda denna lära är hundratals kostchefer och dietister som lär ut det de blivit lärda. Det finns indikationer på att utrymmet för avvikande åsikter på den professionella sidan är begränsat och om man värnar om jobb och karriär är det bäst och säkrast att okritiskt följa råden till punkt och pricka.

Här finns också alla medborgare som blivit kolesterol- och fettskrämda.

Dr Annika Dahlqvist har karakteriserat denna sida, denna lära med orden:
"Etablissemangets kostråd bygger på flummiga fantasier från Ancel Keys dagar, ej baserade på vare sig vetenskap, erfarenhet eller sunt förnuft. Ni kan gärna fråga en kostprofessor om vilka jämförande studier som visar att lågfett är bättre än lågkolhydrat för viktnedgång eller diabetes. Ni ska få se hur han/hon skruvar på sig och svarar något avledande."
 
punkt På den andra sidan finns tusentals oberoende professorer, forskare, läkare och medborgare som konstaterat att Livsmedelsverkets kostråd inte fungerar i verkligheten. Råden är snarare en orsak till ökad ohälsa och för tidig död.

Den fria icke-kommersiella rörelse finns etablerad över hela världen och vinner hela tiden mark och kan inte stoppas, bara fördröjas. Praktiskt taget all seriös vetenskap, forskning, resultat och erfarenheter stödjer denna sida.

Den fria sidan saknar dock finansiella muskler och får lita till djungeltelegrafen och att de goda resultaten till slut tränger igenom det mediala bruset med alla dessa annonser som hävdar motsatsen.

Det finns gott hopp för alla överviktiga och för alla med kostrelaterade sjukdomar, vilket inbegriper de flesta. Men då måste man själv agera och själv välja rätt kost!

Besök Dr Dahlqvists Blogg (www.doktordahlqvist.se) eller Kostdoktorn (www.kostdoktorn.se). Där hittar du det mesta du behöver veta och länkar till många andra bra sidor. Din bästa medicin är den mat du äter. Lycka till!
 

Självklart skall vi själva få välja vår kostinriktning,
vi betackar oss för centralstyrning och diktatur.

Det är vi och våra barn som får leva
med konsekvenserna av dessa val.